Image (2)

TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

PLAN  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 2015 – 2017

Program de master de 4 semestre

 Denumire master: TEORIA CODARII SI STOCARII INFORMATIEI

 

Anul I - semestrul I

1. Securitate cibernetica

 • Titular disciplină: lector dr. Emil Simion
 • La absolvirea cursului Securitate cibernetica cursantii vor fi familiarizati cu mecanismele si conceptele de securitate ale retelelor de comunicatii, securitatea informatiei in format electronic si realizarea analizelor de risc in contextul amenintarilor cibernetice actuale. Totodata se va acorda o atentie sporita tehnicilor de bune practici in managementul securitatii informatiei (standarde si legislatie), securitatea retelelor (control acces, sisteme de detectie a intruziunilor, managementul securitatii serverelor, sisteme firewall), precum si securitatea sistemelor si aplicatiilor.

2. Metode numerice

 • Titular disciplină: Prof. Gh. Simion
 • Prezentarea tehnicilor şi metodelor numerice ce au aplicabilitate în domeniul procesării informaţiei (codificare, stocare şi trasmisie).

3. Introducere in teoria sistemelor dinamice

 • Titular disciplină: Prof. dr. Tudor Sireteanu
 • In cadrul orelor de curs si de laborator studentii se vor initia si perfectiona in domeniul modelarii virtuale a proceselor si fenomenelor greu reproductibile in laborator.

4. Capitole de matematică folosite în criptografie

 • Titular disciplină: lector dr. Emil Simion
 • Familiarizarea studentilor cu terminologia, conceptele si metodele matematice actuale fundamentale din literatura de specialitate, utilizate in mod curent, in modelarea, analiza si testarea algoritmilor de (de)criptare si (de)codificare in vederea securizarii si protectiei informatiei in sistemele informatice. Formarea abilitatilor de a aborda, a rezolva, a analiza, a identifica, a alege si a propune -in virtutea unei metode matematice adecvate- algoritmi si proceduri utile in protectia si siguranta prelucrarii informatiei.

5. Controlul sistemelor în timp real

 • Titular disciplină: Prof.  dr. ing.  Luige Vladareanu
 • Scopul acestui curs este de aprofundare a studiilor despre structurile  complexe  de  achiztie de date si reglaj pentru procesele tehnologice in corelatie cu tehnica de calcul actuala

6. Cercetare ştiinţifică


 Anul I - semestrul al II-lea

1. Metode statistice de sortare şi prelucrare a informaţiei

 • Titular disciplină: Lect. dr. C. M. Serbanescu
 • Însuşirea aparatului matematic de analiză şi modelare a fenomenelor aleatorii şi cuantificarea şansei de realizare a unui asemenea fenomen. Se discută cazul evenimentelor independente precum şi a celor ale căror şansă de realizare este influenţată de altele. Diferitele legi sunt prezentate plecând de la fenomene din lumea reală. Sunt prezentate de asemenea procese de tip Markov (în care starea unui sistem la un moment dat este determinată de starea la momentul anterior), procese Poisson şi elemente de funcţii aleatoare. Analiza de date experimentale se face pe baza rezultatelor teoretice ale teoriei probabilităţilor şi conţine estimări de parametri, determinarea concordanţei acestora cu anumite legi precum şi verificarea diverselor ipoteze asupra parametrilor cu determinarea erorilor deciziei alese.

2. Programarea în Java si software matematic

 • Titular disciplină: S.l. dr. ing. Eduard C. Popovici
 • Disciplina studiază principiile de baza ale programarii orientate spre obiecte (OO) exemplificate pentru limbajul Java, si modul lor de aplicare pentru dezvoltarea sistemelor software.

3. Limbaje de programare pentru aplicaţii pe Internet

 • Titular disciplină: Lect. dr. Carmina Georgescu
 • Prezentarea unor limbaje de programare larg utilizate in aplicatiile Internet. Prezentarea unor concepte de baza in programarea aplicatiilor Internet: socketuri flux (TCP) si datagrama (UDP), arhitecturi client-server, accesul la baze de date prin Intrenet, aplicatii centralizate si distribuite, arhitecturi reutilizabile, tehnologii de programare implicate in platformele de e-business.

4. Metodologia cercetǎrii ştiinţifice

 • Titular disciplină: lector dr. Emil Simion
 • La finalul cursului studentii vor avea notiunile necesare conceperii si realizarii unui proiect de cercetare stiintifica, respectand normele si rigorile domeniului referitoare la documentarea, redactarea, evaluarea si diseminarea rezultatelor cercetarii.

5. Dezvoltarea gândirii creative

 • Titular disciplină: lector dr. Alina Petrescu-Nita
 • La finalul cursului studentii vor putea defini si analiza elementele unui proces de creatie si vor fi capabili sa evalueze un proiect sau o activitate care reflecta un proces creativ. De asemenea, studentii vor fi capabili sa genereze alternative si solutii creative prin folosirea tehnicilor de gandire laterala.

6. Cercetare ştiinţifică


 Anul II - semestrul I

1. Criminalitate informatică

 • Titular disciplină: Lector dr. Emil Simion/   Lector dr. Carmina Georgescu
 • Cursul prezintă principalele aspecte teoretice ale prelucrării imaginilor şi secvenţelor video pentru detectarea falsificărilor şi verificarea autenticităţii fişierelor ce conţin informaţii video, specifice domeniului expertizei criminalistice. Sunt abordate tematici legate de fotogrammetrie şi videogrammetrie, pentru realizarea masurărilor în imagini şi secvenţe video, în scopul identificării persoanelor şi numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor

2. Tehnici fractale de compresie şi decompresie a fisierelor de tip imagine

 • Titular disciplină: Conf. dr. Radu Urseanu
 • In cadrul orelor de curs si seminar studentii se vor initia si perfectiona in domeniul geometriei fractale si al tehnologiilor actuale de codare/decodare a imaginilor video

3. Aplicatii ale matematicilor discrete în ştiinţa calculatoarelor

 • Titular disciplină: Prof. dr. Mircea Olteanu
 • Scopul cursului este de a-i obisnui pe studenti cu gandirea algoritmica si de a le dezvolta abilitati matematice esentiale in stiinta calculatoarelor si ingineria electrica. Studentii sunt pregatiti sa abordeze cursurile viitoare de programare, baze de date, aplicatii software, analiza retelelor si internet.

4. Securitatea datelor si protectia antivirus

 • Titular disciplină: S.l. dr. ing. Eduard-Cristian Popovici
 • Studiul programelor cu actiuni malitioase si a modului lor de functionare; a principalelor mecanisme de protectie impotriva programelor malitioase, principiilor şi tehnologiilor aplicate în securizarea calculatoarelor personale; managementului securităţii calculatoarelor personale fixe şi/sau portabile cu sisteme de operare standard; mecanismelor de protectie a retelelor de calculatoare impotriva virusilor; utilitarelor folosite în recuperarea datelor distruse prin atacuri informatice sau şterse de utilizatori

5. Proiectarea traficului informaţional în reţelele de calculatoare

 • Titular disciplină: cadru didactic asociat dr. matematician Andrei Oprina
 • Cunoasterea principiilor de functionare ale retelelor de calculatoare de mica si mare intindere

6. Cercetare ştiinţifică


Anul II - semestrul al II-lea

1. Elaborarea lucrarii de dizertaţie