Image (2)

TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

FISA DISCIPLINEI

 

 

 1. DATE DE IDENTIFICARE

 

Titlul disciplinei: Metodologia cercetǎrii ştiinţifice

Denumirea programului de master: TEORIA CODARII ŞI STOCARII INFORMAȚIEI

Tipul programului de master: complementar, 4 semestre

Semestrul: II

Titularul de disciplina: lector dr. Emil Simion

Numarul de ore de curs: 2

Numarul de ore de aplicatii: 0

Numarul de puncte de credit: 2

Preconditii: Stapanirea notiunilor generale din planul de invatamant de licenta

 

 1. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

Pentru curs:

 

 1. 1. Initierea cursantilor in domeniul metodologiei cercetarii stiintifice si dezvoltarea unei culturi stiintifice.
 2. Familiarizarea cursantilor cu rigorile cercetarii stiintifice, cultivarea respetului fata de regulile si normele impuse de practica stiintifica.
 3. Insusirea normelor de redactare a unui text stiintific si utilizarea metodelor moderne de documentare stiintifica.

 

 1. COMPETENTE SPECIFICE

 

La finalul cursului studentii vor avea notiunile necesare conceperii si realizarii unui proiect de cercetare stiintifica, respectand normele si rigorile domeniului referitoare la documentarea, redactarea, evaluarea si diseminarea rezultatelor cercetarii.

 

4 CONTINUTUL TEMATIC (SYLLABUS)

 

 1. a) Curs:

Capitolul

Continut

Nr. ore

1.

Introducere in metodologia cercetarii

4

2.

Abilitati necesare in proiectarea si realizarea cercetarii

2

3.

Formarea, evolutia si dezvoltarea stiintelor informatice

2

4.

Tehnici si strategii operationale individuale

1

5.

Tehnici si strategii operationale in echipa

1

6.

Etapele si dinamica cercetarii stiintifice

2

7.

Studiul literaturii de specialitate

2

8.

Clasificarea si organizarea matarialului bibliografic

2

9.

Desfasurarea muncii de cercetare stiintifica

1

10.

Aspecte importante legate de etica in cercetare

1

11.

Elemente constitutive ale textului stiintific

2

12.

Redactarea unui text stiintific

2

13.

Proprietatea intelectuala si drepturile de autor. Brevetare

2

14.

Valorificarea cercetarilor. Modalitati de prezentare a lucrarilor stiintifice.

2

15.

Cercetarea stiintifica si productia editoriala

1

16.

Cercetarea stiintifica institutionalizata. Evaluarea cercetarii stiintifice

1

 

Total

28

 

 1. EVALUAREA

 

 1. a) Activitatile evaluate si ponderea fiecareia:
 2. Verificare pe parcurs : 20%
 3. Referat stiintific : 30%
 4. Colocviu: (Prezentarea unui plan de cercetare stiintifica) 50 %

 

 1. b) Cerinte minimale pentru promovare:

     b1) Insusirea cunostintelor teoretice de baza ale disciplinei predate ;

     b2) Dobandirea abilitatilor necesare de a proiecta şi desfǎşura activitǎţi de cercetare ştiinţificǎ ;

 1. c) Calculul notei finale: Media ponderata a notelor obtinute in cadrul activitatilor enumerate la pct. a)

 

 1. REPERE METODOLOGICE

 

Activitatea didactica si de cercetare stiitifica se va sprijini pe notele de curs, pe materiale bibilografice indicate, precum si pe diferite activitati aplicative efectuate in cadrul orelor de curs.

 

 1. BIBLIOGRAFIE

 

[1] Constantin Enachescu, “Tratat de teoría cercetarii stiintifice”, Ed. Polirom, Iasi, 2007;

[2] Radu Ilie, “Cum se scrie un text ştiinţific”, Iaşi, Ed. Polirom, 2008;

[3] Schuwer Philippe, “Tratat practic de editare”, Editura Amarcord, Timişoara, 1999;

[4] Mihaela Şt. Rădulescu, “Metodologia cercetării ştiinţifice”, E.D.P., Bucureşti, 2006.

 

         ŞEF CATEDRĂ                                                               TITULAR DE DISCIPLINĂ

 

   Prof. dr. Mircea Olteanu                                                       Asist. dr. ing. Alexandra Şandru,