Image (2)

TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

FISA DISCIPLINEI

 

 

 1. DATE DE IDENTIFICARE

Titlul disciplinei: Securitatea datelor şi protecţia antivirus

Denumirea programului de master: TEORIA CODARII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

Tipul programului de master:  complementar, 4 semestre

Semestrul: III

Titularul de disciplină: (nume, catedră, facultate) Popovici Eduard-Cristian, Catedra Telecomunicatii, Facultatea ETTI

Titularii aplicaţiilor: (nume, catedră, facultate)             Popovici Eduard-Cristian,

Catedra Telecomunicatii, Facultatea ETTI

 

Numărul de ore curs:                           1

Numărul de ore aplicaţii:                     3

Numărul de puncte de credit:             4

Precondiţii: parcurgerea următoarelor discipline:

 • Programarea calculatoarelor
 • Structuri de date şi algoritmi

 

 1. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
 • pentru curs:

Studiul programelor cu actiuni malitioase si a modului lor de functionare; a principalelor mecanisme de protectie impotriva programelor malitioase, principiilor şi tehnologiilor aplicate în securizarea calculatoarelor personale; managementului securităţii calculatoarelor personale fixe şi/sau portabile cu sisteme de operare standard; mecanismelor de protectie a retelelor de calculatoare impotriva virusilor; utilitarelor folosite în recuperarea datelor distruse prin atacuri informatice sau şterse de utilizatori

 • pentru aplicaţii:

Recunoaşterea particularităţilor contextului de aplicare a tehnologiilor de securitate studiate şi selectarea soluţiei optime; configurarea şi operarea principalelor tehnologii corespunzătoare ariei acoperite de curs; realizarea scenariilor de test pentru validarea functionala a diferitelor solutii de protectie si filtrare; auditul securităţii pentru configuraţiile realizate, determinarea problemelor şi propunerea soluţiilor corespunzătoare.

 1. COMPETENŢE SPECIFICE

Cunoaşterea procesului continuu de evolutie al amenintarilor asupra securităţii datelor si a programelor calculatoarelor personale. Planificarea procesului de management al securităţii sistemelor de calcul fixe sau portabile. Proiectarea şi operarea unor aplicaţii pentru detectia si stoparea programelor malitioase cat si securizarea calculatorului personal.

 

 1. CONŢINUTUL TEMATIC      
 1. Curs:

Capitolul

Conţinutul

Nr. ore

1

Principii şi probleme de securitate ale calculatoarelor personale

1.1. Concepte generale privind securitatea calculatoarelor personale

1.2. Vulnerabilităţi. Modalităţi de detecţie şi de prevenire a atacurilor informatice

1.3. Conturi de utilizator şi parole

1.4. Soluţii de securitate pentru întreţinerea calculatorului personal

4

2

Managementul securităţii calculatoarelor personale fixe sau portabile

2.1. Procesul de management al securităţii

2.2. Politica de securitate

2

3

Vectori ai atacurilor informatice

3.1. Viruşi, viermi şi alţi agenţi distructivi

3.2. Proceduri de detecţie şi eliminare a vectorilor atacurilor informatice

3.3. Căi de penetrare a vectorilor atacurilor informatice: serviciul de e-mail, serviciul web, reţeaua de calculatoare, interfeţele calculatorului personal

3.4. Spyware şi Adware

3.5. Securitatea perimetrului de lucru al calculatorului personal. Filtre. Solutii Firewall

4

4

Întreţinerea calculatorului personal

     4.1. Proceduri standard de întreţinere a calculatorului personal

     4.2. Proceduri specifice sistemelor Windows

     4.3. Proceduri specifice sistemelor Linux

2

5

Resurse avansate de securitate

     5.1. Modalităţi de stocare a datelor in calculatoarele personale folosind diferite sisteme de operare;

     5.2. Proceduri şi utilitare pentru identificarea şi refacerea informaţiilor şterse sau distruse;

 

2

 

Total:

14

 

  1. Aplicaţii:

Laborator 1

Configurarea si testarea solutiilor antivirus

6

Laborator 2

Management-ul politicilor de securitate (globale/locale)

6

Laborator 3

Sisteme de tip firewall

6

Laborator 4

Securitatea protocoalelor de rutare

6

Laborator 5

Securitatea serviciilor multimedia

6

Laborator 6

Sisteme de detectie/prevenire e intruziunilor (IDS/IPS)

6

Laborator 7

Verificarea cunoştinţelor

6

 

Total:

42

       

 

 1. EVALUAREA
 2. Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia:

- aprecierea activităţii la laborator:                                                                      50%;

- examen final (scris si oral):                                                                               50%.

 1. Cerinţele minimale pentru promovare:

conform „Regulamentului studiilor universitare de master” şi „Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor”, cu obligativitatea obţinerii a 50 % din punctajul proiectului.

 

 1. Calculul notei finale:

conform „Regulamentului studiilor universitare de master” şi „Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor”.

 

 1. REPERE METODOLOGICE
 • Prezentările de la prelegeri şi foile de platformă pentru laborator sunt disponibile studenţilor sub formă electronică.

 

 1. BIBLIOGRAFIA
 • Sriram, D. Montgomery, O. Borchert, O. Kim, and R. Kuhn, Border Gateway Protocol (BGP): Investigation of Vulnerabilities and Simulation Studies of Attack Impacts, National Institute of Standards and Technology

Gaithersburg, MD 20878, 2006

 • Eric Cole, Dr. Ronald Krutz, and James W. Conley, Network Security

Bible, Wiley Publishing, Inc., ISBN: 0-7645-7397-7, 2005

 • Ramaswamy Chandramouli, Scott Rose, Secure Domain Name System (DNS) Deployment Guide, NIST Special Publication 800-81, 2006
 • Gene Spafford, Securing Network Devices, 2009

 

   ŞEF DE CATEDRĂ                                                TITULAR DE DISCIPLINĂ

Prof. dr. Mircea Olteanu                                        S.l. dr. ing. Eduard-Cristian Popovici