Image (2)

TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

FISA DISCIPLINEI

 

 

 1. DATE DE IDENTIFICARE

 

Titlul disciplinei: Dezvoltarea gândirii creative

Denumirea programului de master: TEORIA CODARII ŞI STOCARII INFORMAȚIEI

Tipul programului de master: complementar, 4 semestre

Semestrul: II

Titularul de disciplina:  lector dr. Alina Petrescu-Nita

Numarul de ore de curs: 2

Numarul de ore de aplicatii: 0

Numarul de puncte de credit: 2

Preconditii: Stapanirea notiunilor generale din planul de invatamant de licenta

 

 1. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

Pentru curs:

 1. Familiarizarea cursantilor cu aspecte teoretice introductive legate de gandire, tipuri de gandire, strategii de rezolvare a problemelor si metacognitie.
 2. Initierea cursantilor in domeniul gandirii creative, prin prezentarea teoriilor legate de creativitate si a legaturii aceasteia cu personalitatea si metacognitia.
 3. Insusirea aspectelor legate de procesul gandirii laterale si a tehnicilor de generare de idei si solutii creative.

 

 1. COMPETENTE SPECIFICE

 

La finalul cursului studentii vor putea defini si analiza elementele unui proces de creatie si vor fi capabili sa evalueze un proiect sau o activitate care reflecta un proces creativ. De asemenea, studentii vor fi capabili sa genereze alternative si solutii creative prin folosirea tehnicilor de gandire laterala.

 

 

4 CONTINUTUL TEMATIC (SYLLABUS)

 

 1. a) Curs:

Capitolul

Continut

Nr. ore

I.Gandirea

 

1.Notiuni generale despre gandire

2.Tipuri de gandire

2

3.Rezolvarea problemelor

2

4.Metacognitie

2

II. Creativitatea

1.Conceptul de creativitate

2.Influentele cognitive asupra creativitatii

2

3.Creativitatea si personalitatea

4.Modele si teorii ale predispozitiei catre creativitate

2

5.Etiologia creativitatii

6.Teorii despre creativitate

2

7. Creativitatea in viata de zi cu zi

2

8.Metacognitia si creativitatea

 

2

III. Gandirea laterala

1.Diferente intre gandirea laterala si cea verticala

2

2.Perspective asupra gandirii laterale

2

3.Natura gandirii laterale

2

4.Folosirea gandirii laterale

2

5.Tehnici

2

6.Generarea alternativelor

2

 

Total

28

 

 1. EVALUAREA

 

 1. a) Activitatile evaluate si ponderea fiecareia:
 2. Verificare pe parcurs: 20%
 3. Referat stiintific: 30 %
 4. Colocviu: 50 %

 

 1. b) Cerinte minimale pentru promovare:

     b1) Insusirea cunostintelor teoretice de baza ale disciplinei predate ;

     b2) Dobandirea abilitatilor necesare analizarii si evaluarii unui proiect sau unei activitati ce reflecta un proces creativ.

 1. c) Calculul notei finale: Media ponderata a notelor obtinute in cadrul activitatilor enumerate la pct. a)

 

 

 1. REPERE METODOLOGICE

 

Activitatea didactica si de cercetare stiitifica se va sprijini pe notele de curs, pe materiale bibilografice indicate, precum si pe diferite studii de caz efectuate in cadrul activitǎţilor de la curs.

 

 1. BIBLIOGRAFIE

 

[1] De Bono, E., „Lateral Thinking: Creativity Step by Step”, New York: Perennial, 1970.

[2] De Bono, E., „Gandirea laterala”, Bucuresti: Curtea Veche, 2011.

[3] Kaufman, J. C, Sternberg, R. J. (Eds.), „The Cambridge Handbook of Creativity”, New [1]  

     York: Cambridge University Press, 2010.

[4] Zlate, M., „Psihologia mecanismelor cognitive”, Bucuresti: Polirom, 2006

 

 

         ŞEF CATEDRĂ                                                                TITULAR DE DISCIPLINĂ

 

   Prof. dr. Mircea Olteanu                                                       Asist. dr. ing. Alexandra Şandru,