Image (2)

TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

FIŞA DISCIPLINEI

 1.    DATE DE IDENTIFICARE

Titlul Disciplinei: Securitatea cibernetica

                 

     Denumirea programului de master: TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

 

Tipul programului de master: complementar, 4 semestre

Semestrul: I                              

Titularul de disciplină: (nume, catedră, facultate) Emil Simion, Departamentul de Metode si Modele Matematice, Facultatea de Ştiinţe  Aplicate, UPB                    

Titularii aplicaţiilor: (nume, catedră, facultate) Emil Simion, Departamentul de Metode si Modele Matematice, Facultatea de Ştiinţe  Aplicate, UPB

Numărul de ore curs: 2                       

Numărul de ore aplicaţii: 1                 

Numărul de puncte de credit: 3         

Precondiţii: (discipline din Planul de învăţământ de licenţă sau din Planul propriu de învăţământ al programului de master).

 

2.    OBIECTIVELE  DISCIPLINEI

-          pentru curs: Familiarizarea cursantilor cu domeniul securitatii cibernetice care familiarizeaza cursantii cu mecanisme si concepte moderne de securitate cibernetice, cu principalele tipologii de atacuri cibernetice, precum si metode de bune practici pentru contracararea acestor categorii de atacuri.

 

-          pentru aplicaţii: Dezvoltarea unor deprinderi de rationament, cu accent practic, prin utilizarea notiunilor prezentate in cadrul cursului.

 

 

3.    COMPETENŢE SPECIFICE (cu referire la competenţele asigurate de programul de master din care face parte disciplina).

La absolvirea cursului Securitate cibernetica cursantii vor fi familiarizati cu mecanismele si conceptele de securitate ale retelelor de comunicatii, securitatea informatiei in format electronic si realizarea analizelor de risc in contextul amenintarilor cibernetice actuale. Totodata se va acorda o atentie sporita tehnicilor de bune practici in managementul securitatii informatiei (standarde si legislatie), securitatea retelelor (control acces, sisteme de detectie a intruziunilor, managementul securitatii serverelor, sisteme firewall), precum si securitatea sistemelor si aplicatiilor.

 

  1. CONŢINUTUL TEMATIC  (SYLLABUS)

 

a.    Curs:

Capitolul

Conţinutul

Nr. ore

1

Mecanisme si concepte de securitate

Bazele retelelor de comunicatii

Securitatea informatiei

Vulnerabilitati si amenintari

Criptologie

 

 

 

     8

 

2

Managementul securitatii

Practici in managementul securitatii

Standarde si legislatie

 

 

6

3

 

 

Securitatea retelelor

Acces control si Sisteme de detectie a intruziunilor

Managementul serverelor si Firewall

Securitatea VPN si Next Generation Network

 

 

6

4

 

 

Securitatea sistemelor si aplicatiilor

   

 

 

4

              5

 

 

Tipologii de atacuri cibernetice

 

 

4

                                                                                                 Total:     28

 

b.    Aplicaţii:

 

Conţinutul

Nr. ore

Laborator

(proiect) 1

Constructia unei analize de risc

2

Laborator

 (proiect) 2

Controale de securitate cibernetica (SANS)

2

Laborator

 (proiect) 3

Configurarea unui firewall. Exemple de configurari corecte si exemple de configurari incorecte

2

Laborator

(proiect) 4

Utilitare de evaluare a securitatii

2

Laborator

 (proiect)5

Studii de caz. Virusul FLAME, constructie si manifestare

2

 

Laborator

 (proiect)6

Studii de caz. Virusul FLAME, contracarare

2

Seminar

 (proiect)7

Studii de caz. Virusul FLAME, lectii invatate

2

                                                                                                             Total:      14

 

5.    EVALUAREA

a)    Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia: verificare pe parcurs prin 4 referate; fiecare referat valoreaza 15 puncte – total 60 puncte.Verificare finala – 40 puncte.

b)   Cerinţele minimale pentru promovare: cunoasterea notiunilor fundamentale din domeniul securitatii cibernetice.

c)    Calculul notei finale: verificare pe parcurs – 60  puncte

                                                verificare finala – 40 puncte

 

 

6.    REPERE METODOLOGICE (modul de prezentare, materiale etc.). – prelegeri la tabla, prezentari cu retroproiector/videoproiector

7.    BIBLIOGRAFIA (3 – 5 titluri, inclusiv lucrările titularului de disciplină).

  1. Information Security Management System, ISO 27001.
  2. Risk Management Guide for Information Technology Systems, NIST SP 800-30.
  3. Twenty Critical Security Controls for Effective Cyber Defense: Consensus Audit Guidelines (CAG), www.sans.org.
  4. D. Naccache, E. Simion, Cryptography and Information security. Applications, MATRIX ROM, 2011, ISBN 978-973-755-675-2, 107 pages.
  5. D. Naccache, E. Simion and Gh. Simion, Operational research, Probability and Cryptology. Applications, Military Technical Academy, 2011, ISBN 978-973-640-208-1, 292 pages.
  6. Nicu Bizon, Lucian Dascalescu, Naser M. Tabatabei, E. Simion et. al., Autonomous Vehicles: Intelligent Transport Systems and Smart Technologies, Chapter 6: Cyber Security Evaluation of Critical Infrastructures System, pp 185-206, Nova Publishers, 2014, ISBN 978-1-63321-326-5.